Gootvervanging na stormschade

Deze klant was verzekerd voor storm- en waterschade. De goot was van de woning gewaaid en is door ons vervangen door een duurzame kunststof variant. We hebben ook direct de goot van de buren vervangen.

Beeldmateriaal

Andere projecten